Vernieuwde Whooz-profielen in Wonen Nieuwbouwadvies PRO

Gebruikers van Wonen Nieuwbouwadvies PRO weten al dat de tool niet alleen informatie toont van stenen, maar ook van mensen. Via de profielen van Whooz krijgt u meer inzicht in welstand, leeftijd, huishoudensgrootte en opleidingsniveau van bewoners. Hoewel de onderliggende Whooz-data elk jaar wordt ververst, bleven de doelgroepssegmenten al die tijd hetzelfde.

Door het groeiend aantal alleenstaanden, de vergrijzing, de verstedelijking, het stijgende opleidingsniveau en de snelle veranderingen in consumententechnologie en online gedrag was een nieuwe generatie doelgroepssegmenten noodzakelijk, de Whooz Whize. Een uitgebreide beschrijving van elke doelgroep vindt u op de website van Whooz Whize en de brochure downloadt u via deze link.

In Wonen Nieuwbouwadvies PRO komt u op twee manieren in aanraking met de nieuwe Whooz-profielen.

  • “Locatie-analyse: huidige bewoners” ziet u welke profielen in het door u geselecteerde gebied wonen.
  • Onder het tabblad “Kansrijke Doelgroepen” krijgt u inzicht in welke doelgroepen het meest kansrijk zijn om naar de locatie toe te verhuizen.

Samen met Whooz hebben wij voor elke doelgroep de woonvoorkeur berekend op basis van de Midas-database en koperinformatie. Denk hierbij aan de voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw, de voorkeur voor koop/vrijesectorhuur/sociale huur en de verhuisgeneigdheid. Deze methodiek is uniek in Nederland en uitsluitend beschikbaar gesteld aan NVM-leden.

Brainbay nodigt u uit kennis te maken met de nieuwe profielen in onze applicatie Wonen Nieuwbouwadvies PRO. Neem bij vragen contact met ons op via support@brainbay.nl.

Hoe presteert uw nieuwbouwkantoor ten opzichte van de concurrentie?

Sinds kort is het mogelijk om nieuwbouwcijfers in te zien in de applicatie Wonen Concurrentiegegevens. Om uw kantoor goed te kunnen vergelijken in de markt, is datakwaliteit essentieel. Daarom besteden wij in dit artikel extra aandacht aan het gebruik van de Tiara-velden Medeaanmelder en Afmeldend Kantoor.

Gebruik van Medeaanmelder en Afmeldend kantoor

Met behulp van de applicatie Wonen Concurrentiegegevens kunt u uw marktaandeel in de nieuwbouwmarkt bepalen en een inschatting maken van de hoeveelheid omzet dat u genereert uit de nieuwbouw. Om te zorgen dat u en uw collega’s deze analyses goed kunnen uitvoeren, is een zo hoog mogelijke datakwaliteit van groot belang.

Nieuwbouwprojecten staan regelmatig te koop bij twee of meer makelaars. Om aanmeldingen, aanbod en transacties toe te wijzen aan de juiste makelaar, wordt gebruik gemaakt van de Tiara-velden Medeaanmelder en Afmeldend Kantoor. Deze velden bepalen hoe een kantoor is terug te vinden in de cijfers. Daarom leggen we graag uit hoe u een nieuwbouwproject of -object aanmeldt, die bij twee of meer makelaars te koop staat.

Het veld Medeaanmelder is voor het registreren van alle makelaars die, naast de hoofdaanmelder, ook betrokken zijn bij de verkoop van een woning of een project. Het veld Afmeldend Kantoor is bedoeld om te registreren wie van de (mede)aanmelders de woning daadwerkelijk heeft verkocht. Pas wanneer u bij aanmelding een medeaanmelder ingevoerd heeft, kunt u bij afmelding een Afmeldend Kantoor selecteren (zie screenshot onder dit bericht). Houd er rekening mee dat een woning die is afgemeld, niet meer gewijzigd kan worden.

Verhoudingen nieuwbouwmarkt

Als deze velden door u juist worden ingevuld bij het aan- en afmelden van nieuwbouwobjecten, ontstaat er een beter beeld van de verhoudingen op de nieuwbouwmarkt. Deze verhoudingen worden als volgt berekend:

Aanmeldingen

Wanneer een nieuwbouwproject wordt aangemeld met een of meer Medeaanmelders, dan wordt het aanbod evenredig verdeeld over de hoofdaanmelder en de medeaanmelder(s). In het geval van twee makelaars krijgen ze dus allebei de helft van de aanmeldingen toegewezen. Zo blijft het totale aantal woningen gelijk en worden de marktaandelen van alle nieuwbouwmakelaars eerlijk berekend.

Transacties

Voor transacties wordt een andere methodiek gehanteerd. Uitgangspunt is dat de transactie wordt toegewezen aan de makelaar die volgens Tiara de woning heeft verkocht of verhuurd. Dit is meestal de makelaar die de woning ook heeft aangemeld (de hoofdaanmelder), maar niet altijd. Als een van de medeaanmelders de woning heeft verkocht of verhuurd, dient deze ingevoerd te worden in het Tiara-veld Afmeldend Kantoor. Wanneer dit veld is ingevuld, wordt de verkoop of verhuur toegewezen aan het afmeldend kantoor. De (mede)aanmelder die de woning niet heeft verkocht of verhuurd, krijgt in de applicatie Wonen Concurrentiecijfers de transacties toegewezen onder de status Transacties als medeaanmelder. Zo krijgen alle betrokken makelaars een vermelding in Wonen Concurrentiegegevens.

Neem bij vragen over Wonen Concurrentiegegevens contact met ons op via 030 – 608 52 84 en support@brainbay.nl.

Nu ook nieuwbouw in de applicatie Wonen Concurrentiegegevens

Wonen Concurrentiegegevens stelt u in staat uw kantoor te vergelijken met de andere makelaarskantoren in uw werkgebied. Om dit ook voor nieuwbouw mogelijk te maken, heeft brainbay de tool uitgebreid.

Nieuwbouwprojecten staan regelmatig te koop bij twee of meer makelaars. Om aanmeldingen, aanbod en transacties toe te wijzen aan de juiste makelaar, gebruiken we de Tiara-velden Medeaanmelder en Afmeldend Kantoor.

Aanmeldingen en actueel aanbod

Wanneer een nieuwbouwproject wordt aangemeld met een of meer Medeaanmelders, dan worden de aanmeldingen en het actueel aanbod evenredig verdeeld over de hoofdaanmelder en de medeaanmelder(s).

Transacties

Bij transacties is het uitgangspunt dat de transactie wordt toegewezen aan de makelaar die volgens Tiara de woning heeft verkocht of verhuurd. Dit is meestal de makelaar die de woning ook heeft aangemeld (de hoofdaanmelder). Indien het veld Afmeldend Kantoor is ingevuld, wordt de verkoop of verhuur toegewezen aan het afmeldend kantoor. De andere makelaar krijgt de transactie toegewezen onder Transacties als medeaanmelder, een status die u kunt selecteren in het rapport. Zo krijgen alle betrokken makelaars een vermelding in Wonen Concurrentiegegevens.

Sneller schakelen

In de tool kunt u nu via oranje keuzeknoppen snel switchen van bestaande bouw naar nieuwbouw en van koop naar huur. Wilt u de cijfers van nieuwbouw en bestaande bouw opgeteld? Ook dat is nu mogelijk. Dit doet u door in de oranje keuzeknop de selectie uit te zetten. Ook makelaars die alleen actief zijn in de bestaande bouw nodigen wij uit de applicatie weer eens te raadplegen!

Op bezoek bij winnaar consultancy

Brainbay heeft consultancy verloot onder de respondenten van de enquête van Scompany, een groep van vier studenten die een communicatieadvies voor brainbay hebben geschreven. Vorige week heeft u gelezen dat Marco van Bemmelen van Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars & Hypotheken als winnaar uit de bus is gekomen. Voor businessanalist Matthijs Hofman tijd om op een zonnige maandagochtend naar Veenendaal te rijden.

Na een warm welkom bij Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars & Hypotheken, was al snel duidelijk dat dit kantoor mooie middelen inzet ten behoeve van de woningverkoop. In de wachtkamer worden video’s van woningen getoond en de aanwezige banners gaven een indruk van lopende nieuwbouwprojecten.

In het gesprek legde Marco van Bemmelen uit hoe hij de SmartProducts gebruikt in zijn klantgesprekken. De applicatie Wonen Prijsontwikkeling geeft inzicht in de prijsontwikkeling in een bepaald segment en Verhuisbewegingen wordt gebruikt om de kennis over de markt en de doelgroepen te bevestigen. Omdat Marco van Bemmelen nieuwbouwspecialist is, zijn de mogelijkheden met de applicatie Wonen Nieuwbouwadvies Pro uitvoerig behandeld. Deze applicatie stelt Marco van Bemmelen in staat de ontwikkelpotentie van een nieuwbouwlocatie in kaart te brengen, de woningmarkt te analyseren en de concurrerende nieuwbouwprojecten te beoordelen, om een goed onderbouwd advies aan een projectontwikkelaar of gemeente te geven. Ook is er gesproken over het belang van bescherming van data.

Hulp bij SmartProducts

De SmartProducts van brainbay op het NVM-ledenportaal zijn een waardevolle toevoeging voor iedere NVM-makelaar en -taxateur. Om betere ondersteuning in het gebruik van de applicaties te bieden, is brainbay in gesprek met de Academie voor Vastgoed voor het ontwikkelen van een e-learning. Wij hopen u hiermee goed op weg te helpen in de diverse SmartProducts.

Neem bij vragen contact met ons op via 030 – 608 52 84 en support@brainbay.nl.

Winnaar consultancy brainbay bekend

Vier studenten van Hogeschool Utrecht hebben onderzoek gedaan naar uw informatiebehoefte van brainbay en haar dataproducten. Onder de respondenten hebben wij consultancy op kantoor verloot.

Maar liefst 420 respondenten hebben de enquête ingevuld. Marco van Bemmelen van Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars & Hypotheken is als winnaar uit de bus gekomen. Gefeliciteerd! Binnenkort gaat onze businessanalist Matthijs Hofman op bezoek, om te bespreken hoe de dataproducten en diensten van brainbay kunnen helpen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Onderzoek Scompany

Vier communicatiestudenten hebben onder de vlag van studentenadviesbureau Scompany, namens brainbay, onderzoek gedaan. Het advies aan brainbay is om bij NVM-leden draagvlak te creëren door middel van de acceptatiestrategie “Informeren en kennis vergroten”. Vier pijlers zijn werken aan zichtbaarheid, imago, onwetendheid (over datastromen) en verwachtingen (ledenbelang). Op korte termijn worden datastromen in kaart gebracht, zal de website www.brainbay.nl hierop ingericht worden en willen wij met u in contact blijven om onze dataproducten en service verder te ontwikkelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van de enquête of het onderzoek van Scompany? Wij zijn bereikbaar via support@brainbay.nl en (030) 608 52 84.

Wonen facturatie Objectfee vernieuwd

De applicatie Wonen facturatie Objectfee op het NVM-ledenportaal is vernieuwd. In de applicatie ziet u voor welke objecten de NVM objectfee in rekening heeft gebracht. De objecten kunt u per maand inzien, tot een jaar terug. Ook wordt in de applicatie weergegeven of een object onderdeel is van een project of statistisch is afgemeld. Het overzicht is uit te printen als PDF en kan worden geëxporteerd naar Excel. Naast de uiterlijke wijzigingen, zijn de functionaliteiten gelijk gebleven.

Vragen over het rapport

Neem bij vragen over het rapport contact met ons op via support@brainbay.nl of 030 – 608 52 84.

Vragen over uw factuur

Neem bij inhoudelijke vragen over uw factuur contact op met NVM via servicedesk@nvm.nl of 030 – 608 51 85.

Het vastgoedjaar 2018 in beeld

De aanhoudende economische groei en de lage rente zorgden in 2018 voor een positief vastgoedjaar. Het beschikbaar aanbod daalde flink en vastgoed bleef een interessante investering, zowel als belegging als door het verkrijgen van goedkoop geld. De nieuwbouw baarde wel de nodige zorgen; zowel op de koopwoningmarkt als in grote delen van het commercieel vastgoed kon het nieuwe aanbod de vraag niet bijhouden.

Deze ontwikkelingen en meer heeft brainbay in beeld gebracht voor NVM. In dit jaarrapport worden de belangrijkste vastgoedtrends van het afgelopen jaar door middel van infographics beschreven. Klik hier om het rapport te downloaden.

Maak uw eigen selectie van de kwartaalcijfers

In opdracht van NVM analyseert brainbay ieder kwartaal de woningmarkt, ten behoeve van de kwartaalcijfers. In de applicatie Wonen Kwartaalcijfers toont brainbay de officiële kwartaalcijfers en ziet u de belangrijkste marktonwikkelingen voor alle provincies, NVM-regio’s, gemeenten, wijken en voor Nederland in totaal, per kwartaal vanaf 1995. De applicatie kent een interactief dasboard en vijvermodel én u kunt tabellen exporteren naar Excel, om bijvoorbeeld zelf grafieken vorm te geven. Open de applicatie Wonen Kwartaalcijfers op het NVM-ledenportaal.

Vijvermodel