Ik ben Taxateur Wonen

Voor het taxeren van een woning is informatie over de woning, de omgeving en de markt van belang. Brainbay ondersteunt de Taxateur Wonen hierin met verschillende applicaties. Deze zijn (voor NVM-leden) beschikbaar op het ledenportaal van NVM.

Wonen Stamkaart

Stamkaart is het archief van alle transacties en kenmerken van de woning die in Tiara zijn ingevoerd. Voor de Taxateur Wonen de meest uitgebreide bron van referenties.

Wonen Prijsontwikkeling

Snel transactieprijzen van (referentie)woningen doorrekenen/indexeren, naar de peildatum van de taxatie.

Wonen Marktpositie

Gedetailleerde waardebepaling op basis van vergelijkbare referentiewoningen.

Geografische Informatie

Uitgebreide kaartfunctionaliteit voor het inzien van bestemmingsplannen, kadastrale gegevens en het meten van afstanden en oppervlakten.

Wonen Marktanalyse

Stel uw eigen marktinformatie op maat op. De applicatie stelt Taxateurs in staat eigen woningmarktgebieden, prijsklassen of marktsegmenten samen te stellen en op te slaan.