Nieuwste kwartaalcijfers beschikbaar in Business-applicaties

In de applicaties Business Marktanalyse en Business Dashboard kunt u weer eenvoudig de laatste cijfers raadplegen. Wij hebben in deze SAS-applicaties op het NVM-ledenportaal de kwartaalcijfers van commercieel vastgoed toegevoegd.

Uit deze cijfers blijkt dat het beschikbare aanbod van commercieel vastgoed in het tweede kwartaal niet verder is gedaald. Dit is opvallend, omdat de afgelopen kwartalen wel een stevige daling lieten zien. De opname van vastgoed op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt lag in de eerste helft van 2019 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de winkelmarkt werden minder meters verkocht en verhuurd dan een jaar eerder en liet het aanbod zelfs een stijging zien.

De Business kwartaalcijfers raadpleegt u in de applicaties Business Marktanalyse en Business Dashboard. U kunt meteen een beoordeling achterlaten in ons nieuwe reviewsysteem. Neem bij vragen contact op via support@brainbay.nl.