Vernieuwde Whooz-profielen in Wonen Nieuwbouwadvies PRO

Gebruikers van Wonen Nieuwbouwadvies PRO weten al dat de tool niet alleen informatie toont van stenen, maar ook van mensen. Via de profielen van Whooz krijgt u meer inzicht in welstand, leeftijd, huishoudensgrootte en opleidingsniveau van bewoners. Hoewel de onderliggende Whooz-data elk jaar wordt ververst, bleven de doelgroepssegmenten al die tijd hetzelfde.

Door het groeiend aantal alleenstaanden, de vergrijzing, de verstedelijking, het stijgende opleidingsniveau en de snelle veranderingen in consumententechnologie en online gedrag was een nieuwe generatie doelgroepssegmenten noodzakelijk, de Whooz Whize. Een uitgebreide beschrijving van elke doelgroep vindt u op de website van Whooz Whize en de brochure downloadt u via deze link.

In Wonen Nieuwbouwadvies PRO komt u op twee manieren in aanraking met de nieuwe Whooz-profielen.

  • “Locatie-analyse: huidige bewoners” ziet u welke profielen in het door u geselecteerde gebied wonen.
  • Onder het tabblad “Kansrijke Doelgroepen” krijgt u inzicht in welke doelgroepen het meest kansrijk zijn om naar de locatie toe te verhuizen.

Samen met Whooz hebben wij voor elke doelgroep de woonvoorkeur berekend op basis van de Midas-database en koperinformatie. Denk hierbij aan de voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw, de voorkeur voor koop/vrijesectorhuur/sociale huur en de verhuisgeneigdheid. Deze methodiek is uniek in Nederland en uitsluitend beschikbaar gesteld aan NVM-leden.

Brainbay nodigt u uit kennis te maken met de nieuwe profielen in onze applicatie Wonen Nieuwbouwadvies PRO. Neem bij vragen contact met ons op via support@brainbay.nl.